Auskari 278-4995

Svars: 20.23

€ 101.20  

Auskari 279-4995

Svars: 16.89

€ 84.50  

Auskari 204/1185

Svars: 6.15

€ 80.00  

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari 21/1165

Prove: 925, Svars: 16.25

€ 60.00   € 78.66

Auskari 247-4985

Svars: 11.80

€ 71.40  

Akcija

Auskari 247-4975

Svars: 7.70

€ 52.65   € 70.20

Auskari 23-5785

Svars: 11.33

€ 70.00  

Auskari 383/2785

Svars: 13.89

€ 69.40  

Auskari ar safīriem (1.20ct) 59/7975

Prove: 925, Svars: 3.74

€ 68.00  

Auskari ar safīriem (0.28ct) un pērlem 58/7975

Prove: 925, Svars: 6.32

€ 66.00  

Auskari 176-5785

Svars: 10.06

€ 60.00  

Akcija

Auskari ar granātiem j5LA4573-14

Svars: 2.75

€ 40.00   € 60.00

Auskari 288-4975

Svars: 12.50

€ 59.00  

Auskari ar rubīniem (0.6 ct) 494-4985

Svars: 2.98

€ 58.10  

Auskari 285-4995

Svars: 9.55

€ 57.80  

Auskari 330-2483

Svars: 6.18

€ 57.00  

Auskari 554-4985

Svars: 9.51

€ 56.40  

Auskari 381/2785

Svars: 11.37

€ 56.00  

Auskari 208/3285

Svars: 17.45

€ 55.00  

Auskari 156/3295

Svars: 12.60

€ 55.00  

Auskari ar topāziem 500-4985

Svars: 6.30

€ 53.40  

Auskari ar halcedonu 193/7985

Svars: 4.70

€ 52.00  

Auskari ar ametistiem 61/7985

Svars: 3.80

€ 52.00