Auskari ar smaragdiem (2.28 ct) 307/4995

Svars: 4.90

€ 108.60  

Auskari 278-4995

Svars: 20.23

€ 101.20  

Auskari ar granātiem 44/4905

Svars: 5.10

€ 85.00  

Auskari 279-4995

Svars: 16.89

€ 84.50  

Auskari ar safīriem (1.79 ct) 40/4905

Svars: 5.10

€ 82.65  

Auskari 204/1185

Svars: 6.15

€ 80.00  

Auskari ar rubīniem (1.77 ct) 309/4995

Svars: 5.50

€ 79.05  

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar rubīniem (1.60 ct) 316/4995

Svars: 3.70

€ 78.90  

Auskari ar rubīniem (1.26 ct) 312/4995

Svars: 3.80

€ 77.30  

Auskari ar safīriem (1.26 ct) 314/4995

Svars: 4.00

€ 77.00  

Auskari ar Londona ziliem topāziem 42/4905

Svars: 6.10

€ 74.20  

Auskari 23-5785

Svars: 11.33

€ 70.00  

Auskari ar safīriem (1.20ct) 59/7975

Prove: 925, Svars: 3.74

€ 68.00  

Auskari ar granātiem 315/4995

Svars: 3.80

€ 60.80  

Auskari ar Londona topāziem 317/4995

Svars: 3.80

€ 60.80  

Auskari ar ametistiem 313/4995

Svars: 3.80

€ 60.30  

Auskari 176-5785

Svars: 10.06

€ 60.00  

Akcija

Auskari ar granātiem j5LA4573-14

Svars: 2.75

€ 40.00   € 60.00

Auskari ar granātiem 318/4995

Svars: 4.00

€ 59.90  

Akcija

Auskari 288-4975

Svars: 12.50

€ 44.20   € 59.00

Auskari ar rubīniem (0.6 ct) 494-4985

Svars: 2.98

€ 58.10  

Auskari 285-4995

Svars: 9.55

€ 57.80  

Auskari 330-2483

Svars: 6.18

€ 57.00