Auskari ar rubīniem 308/4995

Svars: 4.20

€ 90.00  

Auskari ar topāziem un safīriem 3.540ct ( 6/4915)

Svars: 7.14

€ 70.00   € 85.00

Auskari 104/0595

Svars: 16.52

€ 82.00  

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar rubīniem (1.26 ct) 312/4995

Svars: 3.80

€ 55.00   € 75.00

Auskari ar ametistiem (309/4915)

Svars: 3.70

€ 68.10  

Auskari ar topāziem (7/4925)

Svars: 5.90

€ 65.00  

Auskari ar granātiem 318/4995

Svars: 4.00

€ 59.90  

Auskari 106/0585

Svars: 11.25

€ 55.00  

Auskari 319/4905

Svars: 3.71

€ 54.15  

Auskari 217/1105

Svars: 4.93

€ 40.00   € 54.00

Auskari 231-5785

Svars: 11.33

€ 50.00  

Auskari 32/8325

Svars: 3.95

€ 50.00  

Auskari 159/0595

Svars: 5.30

€ 45.00  

Auskari 91/4695

Svars: 6.24

€ 45.00  

Auskari 93/0525

Svars: 5.10

€ 45.00  

Auskari 41/3095

Svars: 7.99

€ 42.50  

Auskari 360/3085

Svars: 7.50

€ 40.00  

Auskari 204/1185

Svars: 6.15

€ 40.00  

Akcija

Auskari ar granātiem 315/4995

Svars: 3.80

€ 35.00   € 40.00

Auskari 31/8325

Svars: 4.66

€ 40.00  

Auskari ar pērlēm j5LA4700-8

Svars: 5.66

€ 40.00  

Auskari 35/8325

Svars: 3.28

€ 40.00  

Auskari 317/4905

Svars: 3.93

€ 40.00