Auskari ar rubīniem(1.68ct) 270/4915

Svars: 3.57

€ 105.00  

Auskari ar rubīniem(1.94ct) 308/4995

Svars: 4.20

€ 90.00  

Auskari 104/0595

Svars: 16.52

€ 82.00  

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar ametistiem (309/4915)

Svars: 3.70

€ 68.10  

Auskari ar topāziem (7/4925)

Svars: 5.90

€ 65.00  

Auskari 217/1105

Svars: 4.93

€ 40.00   € 54.00

Auskari 32/8325

Svars: 3.95

€ 50.00  

Auskari 231-5785

Svars: 11.33

€ 50.00  

Auskari 2/5445

Svars: 8.28

€ 48.00  

Jaunums

Auskari 148/2535

Svars: 5,25

€ 48.00  

Auskari 91/4695

Svars: 6.24

€ 45.00  

Auskari 93/0525

Svars: 5.10

€ 45.00  

Auskari 159/0595

Svars: 5.30

€ 45.00  

Auskari 41/3095

Svars: 7.99

€ 42.50  

Auskari 317/4905

Svars: 3.93

€ 40.00  

Auskari ar pērlēm j3LA8495-21

Svars: 5.66

€ 40.00  

Auskari 360/3085

Svars: 7.50

€ 40.00  

Auskari 35/8325

Svars: 3.28

€ 40.00  

Auskari 29/8325

Svars: 3.18

€ 40.00  

Jaunums

Auskari 114/2535

Svars: 3,30

€ 40.00  

Auskari 204/1185

Svars: 6.15

€ 40.00  

Auskari 465/3085

Svars: 5.90

€ 35.00   € 38.55

Auskari 31/7675

Svars: 5.30

€ 27.00   € 38.00