Auskari ar smaragdiem (2.28 ct) 307/4995

Svars: 4.90

€ 108.60  

Auskari 278-4995

Svars: 20.23

€ 101.20  

Auskari 332/4905

Svars: 14.42

€ 93.55  

Auskari ar granātiem 44/4905

Svars: 5.10

€ 85.00  

Auskari 279-4995

Svars: 16.89

€ 84.50  

Auskari ar safīriem (1.79 ct) 40/4905

Svars: 5.10

€ 82.65  

Auskari 204/1185

Svars: 6.15

€ 80.00  

Auskari ar rubīniem (1.77 ct) 309/4995

Svars: 5.50

€ 79.05  

Jaunums

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar rubīniem (1.60 ct) 316/4995

Svars: 3.70

€ 78.90  

Auskari ar rubīniem (1.26 ct) 312/4995

Svars: 3.80

€ 77.30  

Auskari ar safīriem (1.26 ct) 314/4995

Svars: 4.00

€ 77.00  

Auskari ar Londona ziliem topāziem 42/4905

Svars: 6.10

€ 74.20  

Auskari 579/8305

Prove: 925, Svars: 10.05

€ 73.00  

Auskari ar safīriem (2.0ct) 491/4985

Svars: 4.60

€ 71.00  

Auskari 184/2505

Svars: 3.75

€ 70.00  

Auskari 23-5785

Svars: 11.33

€ 70.00  

Auskari 137/7905

Svars: 4.80

€ 69.00  

Auskari ar safīriem (1.20ct) 59/7975

Prove: 925, Svars: 3.74

€ 68.00  

Auskari 313/-4905

Svars: 7.30

€ 67.55  

Auskari 183/2505

Svars: 5.84

€ 65.00  

Auskari ar granātiem 310/4995

Svars: 6.40

€ 64.20  

Auskari 333/4905

Svars: 5.33

€ 62.60  

Auskari 71/4915

Svars: 8.80

€ 61.70