Auskari ar smaragdiem (2.28 ct) 307/4995

Svars: 4.90

€ 108.60  

Auskari ar rubīniem (1.680 ct) 270/4915

Svars: 3.60

€ 108.55  

Auskari 332/4905

Svars: 14.42

€ 93.55  

Auskari 49/1515

Svars: 11.01

€ 86.20  

Akcija

Auskari 279/4995

Svars: 16.89

€ 76.65   € 84.50

Auskari ar rubīniem (1.77 ct) 309/4995

Svars: 5.50

€ 79.05  

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar rubīniem (1.60 ct) 316/4995

Svars: 3.70

€ 78.90  

Auskari ar rubīniem (1.26 ct) 312/4995

Svars: 3.80

€ 77.30  

Auskari ar safīriem (1.26 ct) 314/4995

Svars: 4.00

€ 77.00  

Auskari ar Londona ziliem topāziem 42/4905

Svars: 6.10

€ 74.20  

Akcija

Auskari ar safīriem (2.0ct) 491/4985

Svars: 4.60

€ 63.00   € 71.00

Auskari ar pērlem un safīriem (0.450 ct) 269/4915

Svars: 6.80

€ 70.40  

Auskari ar ametistiem 303/4915

Svars: 4.10

€ 69.75  

Auskari 313/-4905

Svars: 7.30

€ 67.55  

Auskari ar žadeītu 102/1515

Svars: 10.12

€ 65.50  

Auskari 183/2505

Svars: 5.84

€ 65.00  

Auskari ar granātiem 310/4995

Svars: 6.40

€ 64.20  

Auskari 333/4905

Svars: 5.33

€ 62.60  

Auskari ar ametistiem 310/4915

Svars: 3.40

€ 62.30  

Auskari 71/4915

Svars: 8.80

€ 61.70  

Auskari 327/4905

Svars: 6.41

€ 60.90  

Auskari ar Londona topāziem 317/4995

Svars: 3.80

€ 60.80  

Auskari ar granātiem 315/4995

Svars: 3.80

€ 60.80