Auskari ar rubīniem 308/4995

Svars: 4.20

€ 90.00  

Auskari ar topāziem un safīriem 3.540ct ( 6/4915)

Svars: 7.14

€ 85.00  

Auskari 192/7985

Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar rubīniem (1.26 ct) 312/4995

Svars: 3.80

€ 75.00  

Auskari ar ametistiem (309/4915)

Svars: 3.70

€ 68.10  

Auskari ar topāziem (7/4925)

Svars: 5.90

€ 65.00  

Auskari 313/4905

Svars: 7.30

€ 65.00  

Auskari ar granātiem 310/4995

Svars: 6.40

€ 60.00  

Auskari ar granātiem 318/4995

Svars: 4.00

€ 59.90  

Auskari 72/4915

Svars: 8.80

€ 55.00  

Auskari ar rubīniem 78/8305

Svars: 6.00

€ 55.00  

Auskari 319/4905

Svars: 3.71

€ 54.15  

Auskari 37/8325

Svars: 4.83

€ 50.00  

Auskari 332/4905

Svars: 14.42

€ 50.00  

Auskari 231-5785

Svars: 11.33

€ 50.00  

Auskari ar tiģeraci 208/4905

Svars: 7.20

€ 44.00  

Auskari 50/0895

Svars: 5.95

€ 42.00  

Auskari 55/4915

Svars: 5.55

€ 41.00  

Auskari ar pērlēm j5LA4700-8

Svars: 5.66

€ 40.00  

Auskari 29/8325

Svars: 3.18

€ 40.00  

Auskari 204/1185

Svars: 6.15

€ 40.00  

Auskari ar granātiem 315/4995

Svars: 3.80

€ 40.00  

Auskari 317/4905

Svars: 3.93

€ 40.00  

Auskari 25/6415

Svars: 6.50

€ 38.00