Auskari 8561-0983

Prove: 750, Svars: 9.81

€ 471.00  

Auskari ar briljantiem 0.27 ct 1050-0593

Prove: 585, Svars: 11.13

€ 450.00  

Auskari ar kvarcu 670-0283

Prove: 750, Svars: 9.36

€ 430.00  

Auskari ar briljantiem (0.01 ct x 16) 8031-0273

Prove: 585, Svars: 8.45

€ 422.50  

Auskari 352-8193

Prove: 585, Svars: 10.70

€ 408.00  

Auskari ar briljantiem (0.12 ct) 6013-8183

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 400.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 520-0383

Prove: 585, Svars: 7.69

€ 384.50  

Auskari 24501-8181

Prove: 585, Svars: 6.58

€ 380.00  

Akcija

Auskari ar topāziem 23493-0991

Prove: 585, Svars: 8.28

€ 347.76   € 372.60

Auskari 15331-0983

Prove: 585, Svars: 9.87

€ 365.19  

Auskari 1391-5173

Prove: 585, Svars: 10.90

€ 359.00  

Auskari 2373-8183

Prove: 585, Svars: 9.62

€ 346.00  

Auskari 3181-0983

Prove: 585, Svars: 9.83

€ 344.00  

Auskari ar kultivētām pērlēm 6581-8183

Prove: 585, Svars: 8.43

€ 340.00  

Auskari 5111-8183

Prove: 585, Svars: 11.33

€ 339.00  

Auskari 5992-8183

Prove: 585, Svars: 9.30

€ 325.00  

Auskari 3080-2393

Prove: 585, Svars: 7.93

€ 317.00  

Auskari 13611-0973

Prove: 585, Svars: 8.25

€ 313.00  

Jaunums

Auskari 1187g6-0993

Prove: 585, Svars: 7.79

€ 311.00  

Auskari 18721-0983

Prove: 585, Svars: 8.53

€ 298.55  

Auskari 6801-0993

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 293.00  

Auskari 612-8193

Prove: 583/375, Svars: 8.08

€ 283.00  

Auskari 362-4993

Prove: 585, Svars: 8.08

€ 282.80  

Auskari 603-8193

Prove: 585, Svars: 8.06

€ 282.00