Auskari ar briljantiem (0.24ct) 16121-0701

Prove: 585, Svars: 8.39

€ 545.00  

Auskari ar briljantiem (~0.01 ct) 28/1575

Prove: 585, Svars: 2.79

€ 480.00  

Auskari 8561-0983

Prove: 750, Svars: 9.81

€ 470.00  

Auskari 6102-0703

Prove: 750, Svars: 6.66

€ 415.00  

Auskari 19741-0983

Prove: 585, Svars: 9.19

€ 413.00  

Auskari 1139g1-7991

Prove: 585, Svars: 8.97

€ 403.65  

Auskari ar granātiem 5971-0793

Prove: 585, Svars: 8.63

€ 388.35  

Auskari 1551-0793

Prove: 585, Svars: 9.66

€ 380.00  

Auskari 1482-0703

Prove: 585, Svars: 7.91

€ 370.00  

Auskari 1391-5173

Prove: 585, Svars: 10.90

€ 359.00  

Auskari 441-4903

Prove: 585, Svars: 8.43

€ 354.06  

Auskari ar briljantiem (0.14 ct) J0 LA485-1

Prove: 585, Svars: 2.59

€ 350.00  

Auskari ar briljantiem (0.26 ct) J0 LA485-2

Prove: 585, Svars: 2.80

€ 350.00  

Auskari ar granātiem 1733-4263

Prove: 585, Svars: 8.32

€ 350.00  

Auskari 5111-8183

Prove: 585, Svars: 11.33

€ 339.00  

Auskari 11072-6401

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 335.00  

Auskari 6242-0793

Prove: 585, Svars: 7.40

€ 333.00  

Auskari 8723-0793

Prove: 585, Svars: 7.69

€ 330.00  

Auskari 612-8193

Prove: 583/375, Svars: 8.08

€ 325.00  

Auskari 1580-4673

Prove: 585, Svars: 7.76

€ 312.00  

Auskari ar topāziem 4601-0993

Prove: 585, Svars: 6.76

€ 305.00  

Auskari 1373-1771

Prove: 585, Svars: 7.58

€ 303.00  

Auskari 14192-0691

Prove: 585, Svars: 7.43

€ 300.00  

Jaunums

Auskari 4812-5083

Prove: 585, Svars: 6.60

€ 297.00