Auskari 2150-5063

Prove: 750, Svars: 13.74

€ 590.00  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 6131-8183

Prove: 585/375, Svars: 10.67

€ 520.00  

Akcija

Auskari ar briljantiem (0.24ct) 1481-8183

Prove: 750, Svars: 9.33

€ 430.00   € 467.00

Auskari 2991-8183

Prove: 585, Svars: 12.42

€ 435.00  

Auskari ar briljantiem (0.01 ct x 16) 8031-0273

Prove: 585, Svars: 8.45

€ 422.50  

Jaunums

Auskari ar briljantiem un kultivētām pērlēm (0.3 ct) 3793-8183

Prove: 585, Svars: 8.24

€ 412.00  

Auskari 8561-0983

Prove: 750, Svars: 9.81

€ 392.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 520-0383

Prove: 585, Svars: 7.69

€ 384.50  

Auskari 7601-0783

Prove: 585, Svars: 10.65

€ 378.00  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 681-02835

Prove: 585, Svars: 7.48

€ 375.00  

Auskari 1391-5173

Prove: 585, Svars: 10.90

€ 359.00  

Jaunums

Auskari 3402-8183

Prove: 585, Svars: 10.16

€ 355.60  

Auskari 53830-0271

Prove: 585, Svars: 10.07

€ 353.00  

Akcija

Auskari 483-1771

Prove: 585, Svars: 10.98

€ 350.00  

Auskari 2373-8183

Prove: 585, Svars: 9.62

€ 346.00  

Jaunums

Auskari 15331-0983

Prove: 585, Svars: 9.87

€ 345.45  

Auskari 3181-0983

Prove: 585, Svars: 9.83

€ 344.00  

Auskari 9171-0983

Prove: 585, Svars: 9,84

€ 344.00  

Auskari 7717a1-4283

Prove: 585, Svars: 9.58

€ 335.00  

Auskari 26062-1181

Prove: 750, Svars: 8.18

€ 330.00  

Auskari 18332-0983

Prove: 585, Svars: 9.19

€ 321.00  

Auskari 6701-8183

Prove: 585, Svars: 8.86

€ 312.00  

Jaunums

Auskari ar topāziem 4622-0993

Prove: 585, Svars: 6.88

€ 309.15  

Auskari 7703-0273

Prove: 585, Svars: 8.70

€ 305.00