Auskari ar briljantiem (0.16ct) 7561-0703

Prove: 750, Svars: 9.01

€ 635.00  

Auskari ar briljantiem (~0.01 ct) 28/1575

Prove: 585, Svars: 2.79

€ 480.00  

Jaunums

Auskari 2235-4

Prove: 585, Svars: 11.55

€ 450.00  

Auskari p0 729-116

Prove: 585, Svars: 9.86

€ 410.00  

Auskari 9171-0983

Prove: 585, Svars: 9.84

€ 405.00  

Auskari 1139g1-7991

Prove: 585, Svars: 8.97

€ 403.65  

Auskari ar topāziem p0 655-8

Prove: 585, Svars: 8.39

€ 400.00  

Auskari 7717a4-4283

Prove: 585, Svars: 9.59

€ 395.00  

Auskari ar granātiem 1733-4263

Prove: 585, Svars: 8.32

€ 350.00   € 391.00

Auskari 1482-0703

Prove: 585, Svars: 7.91

€ 370.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 1901-0993

Prove: 585, Svars: 7.61

€ 365.00  

Auskari 8231-0971

Prove: 585, Svars: 8.44

€ 362.00  

Auskari 1391-5173

Prove: 585, Svars: 10.90

€ 359.00  

Auskari ar halcedoniem 1431-2411

Prove: 585, Svars: 8.71

€ 350.00  

Auskari ar briljantiem (0.14 ct) J0 LA485-1

Prove: 585, Svars: 2.59

€ 350.00  

Auskari ar briljantiem (0.26 ct) J0 LA485-2

Prove: 585, Svars: 2.80

€ 350.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 72-2313

Prove: 585, Svars: 5.22

€ 345.00  

Auskari 32322-1761

Prove: 585, Svars: 7.56

€ 340.00  

Auskari 5111-8183

Prove: 585, Svars: 11.33

€ 339.00  

Auskari ar topāziem 4601-0993

Prove: 585, Svars: 6.76

€ 338.00  

Auskari 14192-0691

Prove: 585, Svars: 7.43

€ 334.35  

Auskari 6242-0793

Prove: 585, Svars: 7.40

€ 333.00  

Auskari 8723-0793

Prove: 585, Svars: 7.69

€ 330.00  

Jaunums

Auskari 4541-4593

Prove: 585, Svars: 8.08

€ 325.00